Get Adobe Flash player
Display # 
Title Hits
การรายงานตัวตามใบสั่ง GPS 144
การรายงานตัวตามใบสั่ง GPS 24
รายชื่อบริษัทผู้จำหน่ายและติดตั้ง GPS ที่กรมการขนส่งทางบกรับรอง 520
กฎกระทรวง ฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2559) (แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบ และขนาดของรถ) 1538
“คมนาคม” ออกกฎกระทรวงฉบับใหม่ 20 ข้อ คุม “รถขนส่งผู้โดยสาร" เน้นระบบไฟฟ้า 303
สรุปราคาติดตั้ง GPS ของ 3 บริษัท ที่ร่วมลงนาม MOU กับ สปข. (ราคานี้เพื่อสมาชิก สปข. ที่มีสถานะสมาชิกภาพปกติ) 2061
ประกาศรายชื่อบริษัท GPS ที่ผ่านการคัดเลือกจากสมาคมฯ 515
ตรวจสอบ 35 บริษัท GPS ที่กรมการขนส่งทางบกรับรอง 8740
เตือนภัยจากสมาคมฯ กรณีมีผู้ไม่หวังดี ใช้ช่องทางจากประกาศติดตั้ง GPS ในรถโดยสารสาธารณะ 477
ระบบบริหารความปลอดภัยทางถนน 416
ประกาศกรมการขนส่งทางบกฯ เรื่องการติดตั้ง GPS ในรถโดยสาร 2 ชั้น 665
ประกาศกรมฯ เรื่องกำหนดเกณฑ์การทรงตัวของรถ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 1687
ซักซ้อมและดำเนินการตามประกาศกรมฯ ว่าด้วยการทรงตัวรถโดยสาร 569
แนวทางพิจารณาเปรียบเทียบปรับ กรณีรถบรรทุก/รถโดยสาร 617
กรมการขนส่งทางบก ขอความร่วมมือรถโดยสารป้องกันอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์ 521
กรมการขนส่งเปิด 3 หลักสูตรพัฒนานักขับรถบรรทุกและรถโดยสาร 990
สรุปประชุมสัญจร ครั้งที่ 2/2557 จ.ราชบุรี (สาขาภาคตะวันตก) 589
สรุปการประชุม เรื่อง การจัดระเบียบจราจรบริเวณโดยรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ครั้ง ที่ 1/2557 591
พิจารณาทบทวนคำสั่งห้ามรถทัวร์วิ่งผ่านรอบพระบรมมหาราชวัง 657
สรุป เนื้อหาจากการเสวนา “ร่วมหาทางออก รถโดยสารถูกจับควันดำ” 513
เตือนภัยสมาชิกจากพายุถล่มภาคใต้ 489
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าควันดำของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด 835
ขั้นตอนการตรวจวัดควันดำ 596
สรุปเสวนา “ทำอย่างไรมาตรฐานรถทัวร์ไทย ถึงถูกใจและถูกต้อง” 839
กำหนดเกณฑ์การทรงตัว (ฉบับที่2) 981
ประกาศประตูทางขึ้นลงและประตูฉุกเฉิน 941
ประกาศคู่มือประจำรถ 2501
รายชื่อผู้สนับสนุนการประชุมใหญ่สมาคมฯ 4 กันยายน 2557 831
VDO
IMAGE

Sunlong Bus Introduction
  มาทำความรู้จัก รถโดยสาร Sunlong สัญชาติจีน ที่มียอดขายอันดับ 1 ในประเทศไทยตอนนี้ โดย บริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย