Get Adobe Flash player
Display # 
Title Hits
การรายงานตัวตามใบสั่ง GPS 132
การรายงานตัวตามใบสั่ง GPS 17
รายชื่อบริษัทผู้จำหน่ายและติดตั้ง GPS ที่กรมการขนส่งทางบกรับรอง 461
กฎกระทรวง ฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2559) (แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบ และขนาดของรถ) 1524
“คมนาคม” ออกกฎกระทรวงฉบับใหม่ 20 ข้อ คุม “รถขนส่งผู้โดยสาร" เน้นระบบไฟฟ้า 295
สรุปราคาติดตั้ง GPS ของ 3 บริษัท ที่ร่วมลงนาม MOU กับ สปข. (ราคานี้เพื่อสมาชิก สปข. ที่มีสถานะสมาชิกภาพปกติ) 2037
ประกาศรายชื่อบริษัท GPS ที่ผ่านการคัดเลือกจากสมาคมฯ 509
ตรวจสอบ 35 บริษัท GPS ที่กรมการขนส่งทางบกรับรอง 8216
เตือนภัยจากสมาคมฯ กรณีมีผู้ไม่หวังดี ใช้ช่องทางจากประกาศติดตั้ง GPS ในรถโดยสารสาธารณะ 470
ระบบบริหารความปลอดภัยทางถนน 408
ประกาศกรมการขนส่งทางบกฯ เรื่องการติดตั้ง GPS ในรถโดยสาร 2 ชั้น 655
ประกาศกรมฯ เรื่องกำหนดเกณฑ์การทรงตัวของรถ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 1677
ซักซ้อมและดำเนินการตามประกาศกรมฯ ว่าด้วยการทรงตัวรถโดยสาร 562
แนวทางพิจารณาเปรียบเทียบปรับ กรณีรถบรรทุก/รถโดยสาร 609
กรมการขนส่งทางบก ขอความร่วมมือรถโดยสารป้องกันอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์ 512
กรมการขนส่งเปิด 3 หลักสูตรพัฒนานักขับรถบรรทุกและรถโดยสาร 969
สรุปประชุมสัญจร ครั้งที่ 2/2557 จ.ราชบุรี (สาขาภาคตะวันตก) 582
สรุปการประชุม เรื่อง การจัดระเบียบจราจรบริเวณโดยรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ครั้ง ที่ 1/2557 585
พิจารณาทบทวนคำสั่งห้ามรถทัวร์วิ่งผ่านรอบพระบรมมหาราชวัง 650
สรุป เนื้อหาจากการเสวนา “ร่วมหาทางออก รถโดยสารถูกจับควันดำ” 507
เตือนภัยสมาชิกจากพายุถล่มภาคใต้ 483
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าควันดำของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด 817
ขั้นตอนการตรวจวัดควันดำ 587
สรุปเสวนา “ทำอย่างไรมาตรฐานรถทัวร์ไทย ถึงถูกใจและถูกต้อง” 832
กำหนดเกณฑ์การทรงตัว (ฉบับที่2) 972
ประกาศประตูทางขึ้นลงและประตูฉุกเฉิน 931
ประกาศคู่มือประจำรถ 2412
รายชื่อผู้สนับสนุนการประชุมใหญ่สมาคมฯ 4 กันยายน 2557 827
VDO
IMAGE

Sunlong Bus Introduction
  มาทำความรู้จัก รถโดยสาร Sunlong สัญชาติจีน ที่มียอดขายอันดับ 1 ในประเทศไทยตอนนี้ โดย บริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย