Get Adobe Flash player

ขั้นตอนการตรวจวัดควันดำ

ระบบกระดาษกรอง (Filter Smokemeter)

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าควันดำของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด
ประกาศ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓
.....................................

1.การเตรียมรถยนต์และเครื่องมือตรวจวัดควันดำ

1.1 จอดรถยนต์อยู่กับที่ในตำแหน่งเกียร์ว่าง, ปิดระบบเครื่องปรับอากาศของรถยนต์และระบบเบรกไอเสีย (ถ้ามี), และเดินเครื่องยนต์ให้อยู่ในอุณหภูมิใช้งานปกติ

                           

1.2 ตรวจสอบท่อไอเสียรถยนต์ว่ามีรอยรั่วหรือไม่ หากมีรอยรั่วให้ระงับการตรวจไว้ก่อนจนกว่าจะซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์, ตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณ์เครื่องยนต์ เช่น ปั้มน้ำมันเชื้อเพลิง อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบเครื่องยนต์ (Governor) โดยการทดสอบเหยียบคันเร่งเครื่องยนต์อย่างช้าๆ ให้ความเร็วรอบของเครื่องยนต์ค่อยๆ เพิ่มสูงขึ้นทีละน้อย จนกระทั่งถึงความเร็วรอบสูงสุด ขณะเร่งเครื่องยนต์ให้สังเกต หรือ ฟังเสียงสิ่งผิดปกติของเครื่องยนต์ ถ้าพบอาการผิดปกติที่อาจทำให้เครื่องยนต์เสียหาย หรือไม่ปลอดภัยให้ระงับการตรวจวัดรถยนต์จนกว่าจะซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์

                           

1.3 เร่งเครื่องยนต์อย่างรวดเร็วจนสุดคันเร่งไม่น้อยกว่าสองครั้ง ก่อนทำการตรวจวัดควันดำ เพื่อไล่ฝุ่นผงเขม่าที่ตกค้างออกจากท่อไอเสีย

1.4 กรณีมีท่อไอเสียมากกว่าหนึ่งท่อ ให้ตรวจวัดค่าควันดำจากท่อไอเสียที่มีปริมาณควันดำมากที่สุด

1.5 การทำความสะอาดเครื่องมือวัด เช่น หัววัด (Probe) การสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัด (Calibrate) ต้องเป็นไปตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือตรวจวัด, สอดหัวเก็บตัวอย่างเข้าไปในท่อไอเสียของรถยนต์ โดยให้ปลายท่อหัววัดอยู่ห่างจากผนังท่อไอเสีย ไม่น้อยกว่า 0.5 เซนติเมตร

                            

2.วิธีการตรวจวัดค่าควันดำของรถยนต์

2.1 ขณะเครื่องยนต์ไม่มีภาระ, จอดอยู่กับที่ในสภาพไม่มีภาระ การเตรียมรถยนต์และเครื่องมือตรวจวัดควันดำตามข้อ 1

2.2 เร่งเครื่องยนต์และเก็บตัวอย่างค่าควันดำ ให้เร่งเครื่องยนต์อย่างรวดเร็วจนสุดคันเร่ง พร้อมเก็บตัวอย่างควันดำลงกระดาษกรองขณะเริ่มกดคันเร่ง

2.3 ให้ตรวจวัดค่าควันดำสองครั้ง โดยใช้ค่าสูงสุดที่วัดได้เป็นเกณฑ์ตัดสิน

                          

3.การอ่านค่าควันดำและประเมินผล

ถ้าค่าควันดำที่ตรวจวัดได้ทั้งสองครั้งแตกต่างกันเกินกว่าร้อยละห้า ให้ยกเลิกการตรวจวัดทั้งสองครั้งและดำเนินการตรวจวัดค่าควันดำใหม่อีกสองครั้ง จนกว่าค่าควันดำที่วัดได้ทั้งสองครั้งจะแตกต่างกันไม่เกินกว่าร้อยละห้า


ค่ามาตรฐานควันดำ

ประเภทรถ

ค่ามาตรฐาน

วิธีตรวจวัด

รถยนต์ดีเซล

50%

ระบบกระดาษกรอง (Filter Smokemeter) ขณะไม่มีภาระ*

40%

ระบบกระดาษกรอง (Filter Smokemeter) ขณะมีภาระอยู่บนเครื่องทดสอบ

*วิธีการตรวจวัดของกองบังคับการตำรวจจราจรกลาง

สาเหตุของการเกิดควันดำ

  • หม้อกรองอากาศสกปรกอุดตัน
  • หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงชำรุดหรือ

เสื่อมสภาพ

  • การปรับแต่งระบบน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เหมาะสมและตั้งจังหวะการฉีดเชื้อเพลิงไม่ถูกต้อง
  • บรรทุกเกินอัตราที่ผู้ผลิตรถกำหนด
  • ใช้เชื้อเพลิงที่มีสภาพไม่สมบูรณ์ คุณภาพต่ำ

 

 

การลดและป้องกันการเกิดควันดำ

  • ทำความสะอาหรือเปลี่ยนไส้กรองอากาศใหม่
  • เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง กรองน้ำมันเครื่องตามระยะเวลาหรือเร็วกว่าสำหรับรถที่ใช้งานหนัก
  • ตรวจเช็คและปรับตั้งหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นละอองและมีแรงดันตามที่ผู้ผลิตรถกำหนด
  • เปลี่ยนกรองน้ำมันเชื้อเพลิงตามที่ผู้ผลิตรถกำหนด
  • ปรับตั้งปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงและตั้งจังหวะการฉีดเชื้อเพลิงให้ถูกต้อง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ที่มา : งานตรวจพิสูจน์มลภาวะ กก.5 บก.จร. โทร.0-2515-3047 โทรสาร. 0-2515-3046

VDO
IMAGE

Sunlong Bus Introduction
  มาทำความรู้จัก รถโดยสาร Sunlong สัญชาติจีน ที่มียอดขายอันดับ 1 ในประเทศไทยตอนนี้ โดย บริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย