Get Adobe Flash player

ชมรมสิงห์รถบรรทุกฯ จัดขบวนแปลตัวอักษรรถบรรทุกถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

     ด้วย ได้มีการรวมตัวกันของกลุ่มชาวรถบรรทุก ชมรมสิงห์รถบรรทุกหัวใจศิลป์แห่งประเทศไทย ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย มีความจงรักษ์ภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ จึงมีความคิดริเริ่มให้มีการจัดขบวนแปลตัวอักษรให้เป็นตัวหนังสือคำว่า “ทรงพระเจริญ” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสครบรอบ 88 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์เป็นที่รักยิ่งของทุกหมู่เหล่าปวงชนชาวไทย ซึ่งชมรมจะจัดให้มีความยิ่งใหญ่ และเพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคี รวมกันเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน โดยจัดให้มีกิจกรรมขึ้นในวันที่  16  มกราคม  2559  เวลา 11.00 น. ณ บ้านไร่แตงทอง โชคศรีสุขฟาร์ม 14 หมู่ 15 ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

     จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว 

 

VDO
IMAGE

Sunlong Bus Introduction
  มาทำความรู้จัก รถโดยสาร Sunlong สัญชาติจีน ที่มียอดขายอันดับ 1 ในประเทศไทยตอนนี้ โดย บริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย