Get Adobe Flash player

ฮาโลวีนนี้ จับจริงรถโดยสารไม่ติดตั้งกล่องไฟทางออกฉุกเฉิน และห้ามสิ่งกีดขวางประตูฉุกเฉิน

          จากประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง “ประตูทางขึ้นลงและประตูฉุกเฉินสำหรับรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร พ.ศ.2257 โดยประกาศเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 1 สิงหาคม 2557 จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 30 ตุลาคม 2557 หรือตั้งแต่วันพรุ่งนี้ นั้น 

    สมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย (สปข.) ขอแจ้งมายังท่านสมาชิกและท่านผู้ประกอบการรถโดยสารทุกบริษัท ให้เตรียมความพร้อมและรีบแก้ไขข้อบกพร่องของรถโดยสารหลัก ๆ 3 ข้อ ดังนี้

            1.ป้ายไฟ หรือ กล่องไฟ EXIT ที่จะต้องติดตั้งเหนือประตูทางออกฉุกเฉินทุกคัน

            2.บริษัทประตูทางออกฉุกเฉิน ไม่อนุญาตให้วางสิ่งของใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อเป็นการกีดขวาง ทั้งประตูทางออกฉุกเฉินชั้นบนและชั้นล่างของรถโดยสาร

            3.ระบบสัญญาณไฟจะต้องติดสว่างในทุกตำแหน่งที่ประกาศไว้

                                           

                                   

            ทั้งนี้บังคับใช้วันที่ 30 ตุลาคม 2557 นี้ กับรถโดยสารที่จดทะเบียนใหม่และรถเก่าทุกคัน หากฝ่าฝืนมีโทษระวาง 5,000 บาท

 

VDO
IMAGE

Sunlong Bus Introduction
  มาทำความรู้จัก รถโดยสาร Sunlong สัญชาติจีน ที่มียอดขายอันดับ 1 ในประเทศไทยตอนนี้ โดย บริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย