Get Adobe Flash player
TPQI รับรอง สปข.เป็นองค์กร รับรอง ขนส่งชุมชน
 
     จากการจัดโครงการทดสอบสมรรถนะมาตรฐานอาชีพ พนักงานขับขี่รถทัวร์โดยสาร คุณวุฒิชั้น 3 ไปแล้ว ถึง 3 รุ่น สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้เล็งเห็นแล้วว่าสมาคมผู้ปประกอบการรถขนส่งทั่วไทย (สปข.) มีความพร้อมในการรับรองและทดสอบสมรรถนะของวิชาชีพ "ขนส่งชุมชน" และสามารถดำเนินการทดสอบบุคคลในสาขาอาชีพนี้ได้อย่างสมบูรณ์
     ทางสถาบันฯ จึงออกหนังสือรับรองให้ สมาคมฯ เป็นยืนยันการเป็นองค์กรรับรองอาชีพ "ขนส่งชุมชน" ตั้งแต่นี้ไป
     ขอขอบคุณผู้ประกอบการทุกสังกัดที่ส่งบุคลากรเข้าทดสอบ ขอบคุณเจ้าหน้าที่สอบที่ร่วมอบรมจนเป็นผู้ประเมินได้สมาคมฯ จะผลักดันโครงการต่อไป เพื่อการยกระดับมาตรฐานอาชีพของ พนักงานขับรถโดยสาร ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

ขอแสดงความนับถือ
ดร.วสุเชษฐ์ โสภณเสถียร
นายกสมาคม

VDO
IMAGE

Sunlong Bus Introduction
  มาทำความรู้จัก รถโดยสาร Sunlong สัญชาติจีน ที่มียอดขายอันดับ 1 ในประเทศไทยตอนนี้ โดย บริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย