Get Adobe Flash player

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ พนักงานขับรถ ให้ข้อมูลเพื่อประกอบการวิจัย

          เนื่องด้วยสมาคม สปข. ได้รับการประสานงานจากสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต (TLAPS) ในการหาข้อมูลเพื่อประกอบการทำวิจัย ศึกษาปัจจัยของการขับรถอย่างปลอดภัยและสร้างหลักสูตรการขับรถที่ต้องใช้ทักษะชั้นสูง โดยมีกลุ่มเป้าหมายจากพนักงานขับรถ 6 ประเภท ดังนี้
1.รถโดยสารสองชั้น
 
2.รถที่ใช้รับส่งนักเรียน 
3.รถแท็กซี่ 
4.รถโดยสารสาธารณะ 
5.รถบรรทุกขนาดใหญ่ 
6.รถบรรทุกวัตถุอันตรายและบรรทุกวัตถุอันตรายระหว่างประเทศ 
          ทั้งนี้ สมาคม สปข. เห็นประโยชน์จากการทำวิจัย เนื่องด้วยเรื่องอุบัติเหตุเป็นประเด็นหลักของมาตรการความปลอดภัย และเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการทุกๆท่าน 
          จึงใคร่ขอให้ท่านหรือพนักงานของท่าน ได้ให้ข้อมูล โดยการกรอกคำตอบในไฟล์เวิร์ดที่แนบมา แล้วส่งกลับมายังเมล์สมาคม This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หรือเมล์ของผู้ทำงานวิจัย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
หรือ ส่งแฟกซ์มาที่ 02-985-9238
 
 *** ข้อมูลของท่านจะถูกรักษาเป็นความลับ และไม่เปิดเผยข้อมูลของกิจการ***

 

 ขอแสดงความนับถือ 
สมรัก  สุขวัฒนะกุล (อ้อม)  
เจ้าหน้าที่สมาคม สปข.

Download

 

VDO
IMAGE

Sunlong Bus Introduction
  มาทำความรู้จัก รถโดยสาร Sunlong สัญชาติจีน ที่มียอดขายอันดับ 1 ในประเทศไทยตอนนี้ โดย บริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย