Get Adobe Flash player

 การรายงานตัวตามใบสั่งGPS

          ตามที่กรมการขนส่งทางบกได้แต่งตั้งคณะทำงานในการแก้ปัญหาร่วมกับผู้ประกอบการรถขนส่ง โดยเฉพาะกรณีการติดตั้ง GPS นั้น วันนี้ 7 กรกฎาคม 2560 กรมการขนส่งได้มีการเรียกประชุมคณะทำงาน เพื่อพิจารณาแนวทางพัฒนาและแก้ปัญหาเกี่ยวกับการประกอบการขนส่งในรูปแบบประชารัฐ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 3 กรมการขนส่งทางบก 

     สมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย (สปข.) นำโดย นายทนงพันธ์ สุทธิพงษ์ นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้เข้าร่วมประชุม และสืบเนื่องจากได้มีการประชุมในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ณ กรมการขนส่งทางบกที่ผ่านมา มีการสรุปประเด็นผลกระทบของสมาชิกที่ได้รับจากการตรวจความเร็วของระบบ GPS  และทำให้มีข้อติดขัดบางประการและได้นำเรียนอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้หารือร่วมกันเพื่อแก้ปัญหา และให้เป็นไปตามความเหมาะสมในการปฏิบัติงานจริง โดยสรุปว่า
- ใบสั่งยังไม่ต้องมีค่าปรับ
- ให้นำใบสั่งไปรายงานตัว ณ สำนักงานขนส่งใดก็ได้
     ซึ่งทาง สปข.ได้ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิก รับทราบแล้ว แต่ต้องรอหนังสือเวียนจากกรมการขนส่งฯ แจ้งทุกพื้นที่ก่อน สมาชิกจึงจะไปดำเนินการได้
     ขณะนี้หนังสือซักซ้อมการดำเนินการดังกล่าวออกมาอย่างเป็นทางการแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สมาชิก ดำเนินการรายงานดัว ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 โดยนำหนังสือสั่งทุกฉบับที่ได้รับ ไปพร้อมกัน


โดยมีเนื้อหาสรุปดังนี้
✔ใบสั่ง Gps ให้นำไปรายงานตัว โดยไม่มีค่าปรับ
✔สามารถรายงานตัว ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดใดก็ได้
✔ให้รายงานตัวภายในวันที่ 31สิงหาคม 2560

ทั้งนี้ท่านสมาชิก หรือผู้ประกอบการสามารถสำเนาหนังสือซักซ้อมฉบับนี้ไว้ได้

-ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ-
ไอดีไลน์แอด : @busthai30 (มี @ นำหน้า)

 

 

 

 

VDO
IMAGE

Sunlong Bus Introduction
  มาทำความรู้จัก รถโดยสาร Sunlong สัญชาติจีน ที่มียอดขายอันดับ 1 ในประเทศไทยตอนนี้ โดย บริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย