Get Adobe Flash player

สปข.ร่วมประชุม สนท.แจงขอความร่วมมือ บ.ทัวร์ เรื่องความปลอดภัย

          วันนี้นายทนงพันธ์ สุทธิพงษ์ นายกสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) โดยได้ชี้แจงขอความร่วมมือไปยังสมาชิกของสมาคม สทน.เรื่องความปลอดภัยหลายประเด็น อาทิ 

          - ขอความร่วมมือบริษัททัวร์แจ้งนักท่องเที่ยวเรื่องคาดเข็มขัดนิรภัย เพราะมีบทลงโทษ และตรวจปรับนักท่องเที่ยวเอง อกจากนี้ ดร.วสุเชษฐ์ โสภณเสถียร ที่ปรึกษาสมาคม ยังได้นำเรียนสมาชิก สทน.ในเรื่อง
         - รถโดยสารมีการตรวจวัดค่าความเร็วด้วย Gps รวมถึงการขับแล้วต้องพักของ พนักงานขับรถตามข้อกำหนด ซึ่ง บริษัททัวร์ ต้องทำความเข้าใจด้วย เพราะ ณ ขณะนี้ ผู้ประกอบการรถโดยสารมีความเดือดร้อนจากการได้รับใบเตือนความเร็วอย่างมาก

VDO
IMAGE

Sunlong Bus Introduction
  มาทำความรู้จัก รถโดยสาร Sunlong สัญชาติจีน ที่มียอดขายอันดับ 1 ในประเทศไทยตอนนี้ โดย บริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย