Get Adobe Flash player

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2/2558 เสวนาเรื่อง “ทางออกรถทัวร์ไทย ทำอย่างไรจะอยู่รอด”

     เมื่อไม่นานที่ผ่านมา สมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย (สปข.) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 2/2558 พร้อมเสวนาในหัวข้อ “ทางออกรถทัวร์ไทย ทำอย่างไรจะอยู่รอด” โดยกิจกรรมในวันนั้นได้รับเกียรติจาก คุณเจริญ วังอนานนท์ นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA), คุณภูริวัจน์ ลิ้มถาวรรัตน์ อุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) และ คุณสุทธิชัย จงฤกษ์งาม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เเมจิค รูทส์ จำกัด ให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนความรู้กลุ่มธุรกิจภาคขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว

     โดยประเด็นสำคัญของการเสวนาในวันนั้น ภาคการท่องเที่ยวของ ATTA หรือนักท่องเที่ยวต่างชาติ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นรวมถึงทิศทางในปีหน้าก็เช่นกัน แต่รูปแบบการเดินทางของนักท่องเที่ยวเปลี่ยนไป ขนาดของกลุ่มเปลี่ยน การมีตัวแปรด้านเครื่องบินราคาต่ำก็เป็นปัจจัยหนึ่ง ในแง่ของผลกระทบต่อผู้ประกอบการรถขนส่ง แนะนำให้ท่านปรับปรุงรถที่มีมาตรฐาน โดยเฉพาะเรื่องของบุคลากร พนักงานขับรถ การบริการ

     ในส่วนของ สทน.หรืภาพรวมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน แต่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการเดินทาง ลูกค้าสามารถเดินทางได้ด้วยตัวเอง เลือกสถานที่ บริษัททัวร์เองก็มีเพิ่มขึ้น แต่ลูกค้ากลุ่มในประเทศยังคงนิยมรถโดยสาร 2 ชั้น แต่ควรปรับปรุงด้านบุคลากรและมาตรฐานของรถ

     นอกจากนี้ในภาคของผู้ให้บริการ การันตีความพร้อมของรถ และยอมรับว่าผู้ประกอบการไดรับผลกระทบอย่างมากจากนโยบายของภาครัฐฯ แม้จะเป็นนโยบายด้านคามปลอดภัยแต่ขาดการสนับสนุุนจากภาครัฐบาล ในสถานการณ์เศรษฐกิจที่ไม่ดีนัก ส่งผลให้กำลังหรือการปรับปรุงประสิทธิภาพของตัวรถไม่เต็มที่ แต่ก็มีการปรับปรุงมาตรฐานอื่นๆ ควบคู่ไปด้วย

     โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายในงาน BUS & TRUCK'15 ที่ผ่านมา โดยภายหลังการเสวนา คุณชาตรี มรรคา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (ที่ 2 จากขวา) ให้เกียรติมอบของที่ระลึกแก่วิทยากรทั้ง 3 ท่าน

 

 

 

VDO
IMAGE

Sunlong Bus Introduction
  มาทำความรู้จัก รถโดยสาร Sunlong สัญชาติจีน ที่มียอดขายอันดับ 1 ในประเทศไทยตอนนี้ โดย บริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย