Get Adobe Flash player

สปข. ร่วมกับ TPQI จัดทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพขับรถทัวร์โดยสาร ประจำปี 2558

     สมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย (สปข.) ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) TPQI จัดทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพขนส่งชุมชน อาชีพขับขี่รถทัวร์โดยสาร คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3 ในรุ่นที่ 2 ณ สนามสอบ ไบเทค กรุงเทพฯ โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก  ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) มอบใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ให้กับพนักงานขับรถทัวร์โดยสารที่ผ่านการสอบในรุ่นที่ 1  อีกด้วย

     ในปี 2558 นี้ ตั้งเป้าพัฒนาพนักงานขับรถที่ 200 คน โดยปัจจุบัน มีสมาชิกของสมาคม เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการ ส่งพนักงานขับรถเข้าร่วมแล้วกว่า 160 คน

     สำหรับกิจกรรมดังกล่าวทางสมาคมฯ เล็งเห็นถึงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานขับรถทัวร์โดยสาร โดยเฉพาะด้านความปลอดภัยและการบริการ จึงได้ร่วมกับ TPQI จัดโครงการนี้ขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานขับรถทัวร์โดยสารมีทักษะขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือและข้อมูลพื้นฐานภายใต้การควบคุมและแนะแนวของผู้บังคับบัญชา และให้พนักงานขับรถทัวร์โดยสาร เป็นผู้ที่มีสมรรถนะการทำงานใช้ทักษะเฉพาะทางปฏิบัติในการขับรถทัวร์โดยสารให้ถึงจุดหมายโดยปลอดภัย

VDO
IMAGE

Sunlong Bus Introduction
  มาทำความรู้จัก รถโดยสาร Sunlong สัญชาติจีน ที่มียอดขายอันดับ 1 ในประเทศไทยตอนนี้ โดย บริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย