Get Adobe Flash player

วันที่ 8 กันยายน 2558 

เรื่อง       การจับและปรับ ข้อหาความเร็ว ที่สมาชิกสอบถาม

เรียน       ท่านสมาชิกสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย 

              สืบเนื่องจากสมาคมฯ ได้รับเรื่องร้องเรียนมาจากสมาชิกสมาคมฯ กรณีที่ทางกรมการขนส่งทางบกเข้มงวดการกวดขันการจับและปรับข้อหาความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยยกตัวอย่างกรณีที่เหตุเกิด ณ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทางสมาคมฯ ได้สอบถามไปยังสำนักตรวจการ กรมการขนส่งทางบก ได้รับการชี้แจงดังนี้

“ปัจจุบันทางภาครัฐบาลมุ่งเน้นด้านความปลอดภัยบนท้องถนน จึงมีการกวดขันเรื่องของการใช้ความเร็วเกิน กำหนด ซึ่งกฎหมายระบุไว้ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในประเด็นนี้ทางผู้ประกอบการควรให้ความร่วมมือ และโดยมากก็เห็นด้วย เพราะถ้าขับช้าลงโอกาสเกิดอุบัติเหตุก็จะลดลงด้วย ส่วนเรื่องอัตราค่าปรับ ตามกฎหมายกำหนดเงื่อนไขขั้นต่ำ 500 บาท และขั้นสูงสุด 5,000 บาท กำหนดไว้อย่างชัดเจน แต่ในทางปฎิบัติจริงเจ้าหน้าที่จะให้การผ่อนปรนบ้างตามความเร็ว ซึ่งทางผู้บริหารกำหนดไว้เป็นธงคร่าวๆให้เจ้าหน้าที่รับทราบ แต่คงเป็นเงื่อนไขในการกำหนดอัตราไม่ได้ อำนาจการตัดสินใจจริงขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นั้นๆ เป็นหลัก เพราะดูจากความเสี่ยงกับเขตพื้นที่ๆ เกิดเหตุด้วย เช่น ในเขตเมืองหรือเขตทางหลวง โดยเฉพาะในเขต จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตามที่ได้ร้องเรียนมานั้นจะมีการกวดขันมากเป็นพิเศษ เพราะถือเป็นเขตพระราชฐาน จึงขอให้ทางผู้ประกอบการเข้มงวดกับทางพนักงานขับรถของท่านด้วย”

             จากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น ทางสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย ขอชี้แจงกับสมาชิกที่ร้องเรียนมา และฝากช่วยกันประชาสัมพันธ์ในเรื่องกำหนดความเร็วเพื่อความปลอดภัย ขอบพระคุณครับ

                                                              Download 

 

VDO
IMAGE

Sunlong Bus Introduction
  มาทำความรู้จัก รถโดยสาร Sunlong สัญชาติจีน ที่มียอดขายอันดับ 1 ในประเทศไทยตอนนี้ โดย บริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย